Partners

Partners van De Wegwijzer

 

 Koninklijke Kentalis

Al jaren werken we samen met het speciaal onderwijs. Kentalis is onze partner als het gaat om kinderen met Taalontwikkelingsstoornissen (TOS). Op dinsdag en donderdag is Yvonne, de onderwijsassistente van Kentalis, bij ons op school aanwezig om het onderwijs-leerproces te ondersteunen. Roelie is als ambulant begeleider een directe samenwerkingspartner van onze intern begeleider.

Peuterplein
Kinderopvang Peuterplein is gehuisvest naast de kleuterklas. Er is ruimte voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Specialisatie is het peuterwerk.Samen met school wordt er gewerkt aan individueel doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen van 2 t/m 12 jaar

Logopedie Poolman

Wij werken prettig samen met logopediepraktijk Poolman.Twee dagen per week is Marike Koldewee in school aanwezig om (groepjes) kinderen logopedisch te ondersteunen.

Kinderteam Zoes

 

J.P. Thijsseschool

De hoofdvestiging is gevestigd in Renkum.
klik op het logo om naar de website te gaan

BNT consult

BNT, met de hoofdvestiging in Zaltbommel, verzorgt binnen de school de dyslexiebegeleiding. Wij kiezen daarmee bewust voor de F&L methode. In de klas zetten we Taal in Blokjes structureel in.