Bestuur

Ons bestuur

Het bestuur van onze schoool wordt gevormd door de Stichting PPO de Link.
Schoolbestuur PPO de Link vormt het bevoegd gezag over 11 openbare basisscholen in de Gemeenten Renkum, Rhenen en Wageningen.
Met aandacht voor het eigen karakter van de scholen, werken we samen aan een vitaal en zichtbaar openbaar basisonderwijs in de regio.Klik hier voor de site. www.ppodelink.nl