De school

De Wegwijzer

“De Wegwijzer” is een openbare basisschool. Onze school is er voor iedereen, zo wil de “De Wegwijzer” dan ook graag zijn. Een school waar binnen iedereen zich thuis voelt.

“De Wegwijzer”, voorheen de “Koningin Emmaschool” startte ooit in 1922 in Heveadorp en is sinds 1967 aan de Mozartlaan 1 te Doorwerth gehuisvest. In augustus 1985 fuseerde ze met de toenmalige kleuterschool “De Gonzende Korf”.
Op De Wegwijzer krijgen kinderen de mogelijkheid om zichzelf te zijn. Niet iedereen in een keurslijf, maar als individu in een gezamenlijke omgeving. De Wegwijzer is een dependance van de dr. Jac. P. Thijsseschool te Renkum. Dit houdt in dat er op financieel, personeel en inhoudelijk gebied een duidelijke samenwerking is. Met ingang van 15 maart 2001 is peuterspeelzaal De Wip Wap ondergebracht in het gebouw van “De Wegwijzer”. Samen met Kinderopvang Peuterplein werken we aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Zeer regelmatig zijn er voor peuters en kleuters gecombineerde activiteiten, aansluitend bij hun ontwikkelingsniveau.
Sinds 1 augustus 2004 zijn de openbare scholen van de gemeenten Renkum, Wageningen en Rhenen verenigd in stichting PPO De Link.

Directie

Jarenlang hebben beide scholen als een zelfstandige school gedraaid.
Met ingang van 1 augustus 2008 hebben beide scholen samen 1 nieuwe directeur: Rob Hulstein.
Daarnaast zal er op beide locaties ook een vast teamlid zijn, dat als aanspreekpunt fungeert. Op de Wegwijzer is dit Bas Ruinard.

Situering van de school

De school ligt in het centrum van het dorp, omgeven door veel groen. Grenzend aan de speelplaats bevindt zich het gymnastieklokaal en het daarbij behorende sportveld. Dit veld is ook voor onze kinderen tijdens de pauzes bereikbaar en te gebruiken.

Schoolgrootte

De Wegwijzer is een kleine, gezellige en veilige school. Door de kleine groepen is de individuele aandacht voor elk kind heel duidelijk in de groepen terug te zien. Daarnaast zijn de lijntjes erg kort en verloopt de communicatie tussen de school en ouders op een erg snelle en plezierige manier.

Intern Begeleid(st)er

De intern begeleidster, Marcelle Schotsman, is drie dagen per week vrij geroosterd om haar taak te realiseren. Zij doet dit voor zowel De Wegwijzer als de Dr. Jac. P. Thijsseschool. Zij coördineert de leerlingzorg en begeleidt leerkrachten bij hun werk in de klas. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de videocamera. Marcelle is een gediplomeerd Video Interactie Begeleider.

Opvoeding

Het opvoedingsklimaat op “De Wegwijzer” heeft een open, democratisch karakter hetgeen tot uitdrukking komt in de vele activiteiten met en door ouders georganiseerd. Het team hanteert de algemeen geldende waarden en normen, uiteraard in samenwerking met de ouders/verzorgers van de leerlingen. Als motto hebben we: leren met en van elkaar

Onderwijs

In het onderwijs op onze school wordt dit vertaald in verschillende werkvormen en activiteiten, waarbij alle facetten van de ontwikkeling zoveel mogelijk worden gestimuleerd. Het werken vanuit thema’s of projecten biedt hiertoe veel mogelijkheden. Vanaf groep 4 wordt ons onderwijs in volledige samenhang gegeven, middels een Totaal methode: alles-in-1

Doordat de groepen klein zijn, kan er veel aandacht worden geschonken aan de individuele begeleiding van onze leerlingen. Instructiemomenten aan kleine groepen worden door de gekozen organisatievorm optimaal gerealiseerd. Voor elk kind maken wij een individueel leerplan dat afgestemd wordt met de ouders. Hierbij stellen wij doelen voor de komende periode. Op regelmatige basis wordt de voortgang samen met ouders (en kind) geëvalueerd.

Waarden en normen

Respect, vertrouwen en fatsoen zijn voor ons belangrijke waarden. In een sfeer vol humor, warmte en interesse werken wij aan een stevige basis voor elk kind. Ook ouders vergeten wij hierbij niet!

Samenwerkingsverband

Met ingang van 1 augustus 2014 zal de school gaan behoren bij het samenwerkingsverband PassendWijs. In dit samenwerkingsverband participeren alle basisscholen uit de regio’s Arnhem, Lingewaard – Overbetuwe, Roosendael – Velp – Dieren, en Renkum. Samen met alle andere scholen uit de gemeente Renkum vormen wij een sub-regio. De Wegwijzer onderscheidt zich binnen het samenwerkingsverband als het gaat om specifieke leerlingzorg en Taalontwikkeling.