Nieuwsbrieven

 

De nieuwsbrief wordt digitaal verspreid onder de ouders van de school. Het is daarom belangrijk wijzigingen in het e-mailadres aan school door te geven. Bij voorkeur via info@obs-dewegwijzer.nl.